Geplaatst door aandacht op 25 juni, 2019

Als WMO consulent geef je de inwoners van de gemeente in Zuid Holland op een professionele wijze informatie, advies en ondersteuning. Je voert keukentafelgesprekken met als doel vraagverheldering en analyse van de hulpvraag. Daarbij maak je gebruik van de Zelfredzaamheidsmatrix. Je analyseert en beoordeelt de hulpvraag en de compensatiemogelijkheden in het kader van de WMO 2015. Daartoe stel je een ondersteuningsplan op. Je handelt zelfstandig meldingen en aanvragen voor individuele WMO voorzieningen af. De nadruk ligt hierbij op begeleiding maar je hebt ook kennis van vervoer, rolstoelen, woonvoorzieningen en hulp in de huishouding. Je stelt zelfstandig (her)indicaties (telefonisch of door huisbezoek) rapportages en beschikkingen op. Daarnaast ben je maatschappelijk betrokken en lever je op proactieve wijze een bijdrage aan de invoering van de kanteling in de gemeentelijke organisatie. Ook beoordeel je de persoonlijke plannen in het kader van PGB begeleiding. Je stuurt op en houdt overleg met zorgregisseurs, zorgaanbieders, leveranciers en andere (externe) partijen. Je staat open voor veranderingen en toont interesse in het sociale domein en de transitie naar een integrale dienstverlening.

Cluster Dienstverlening
De collega’s die werkzaam zijn binnen het cluster Dienstverlening verstrekken informatie en leveren de individuele gemeentelijke diensten aan inwoners en organisaties. Het cluster bestaat nu uit meerdere teams en maakt de komende tijd de omslag naar een procesgerichte manier van organiseren. Zo streven we naar een dienstverlening die past bij de huidige tijd waarbij de behoefte van inwoners en organisaties centraal staat. Wil je iets voor de maatschappij betekenen, dan is dit cluster zeker iets voor jou.

Team WMO
Het team Wmo draagt zorg voor de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), handhaving kinderopvang en het Leerlingenvervoer. Inwoners van de gemeente kunnen hier terecht voor informatie, advies en ondersteuning op het gebied van wonen, welzijn en zorg. Wij werken integraal aan de doelstelling om de inwoner zo lang mogelijk zelfstandig te laten functioneren. Vanaf dit jaar is de gemeente begonnen om resultaatsturing in te voeren.

Belangrijkste eisen
1. Maximaal Schaal 9
2. Minimaal een hbo opleiding gevolgd (paramedisch, sociaal maatschappelijk of sociale zekerheid);
3. Ervaring met WMO of jeugd is een grote pré

Jouw competenties

Je beschikt over, goede communicatieve vaardigheden, overtuigingskracht, onderzoek vaardigheden en inlevingsvermogen.
Je bent “stevig”, stressbestendig, besluitvaardig, klantgericht, samenwerkingsgericht en zelfstandig.
Je staat open voor veranderingen en vindt het uitdagend om buiten de gebaande paden te treden.

Schrijf je in en vermeld bij je inschrijving Consulent Wmo